есенциализъм

Есенциализъм , В онтологията, мнението, че някои свойства на обектите са от съществено значение за тях. „Същността“ на едно нещо се схваща като съвкупността от неговите основни свойства. Теориите на есенциализма се различават по отношение на тяхната представа за това какво означава да се каже, че свойството е от съществено значение за обект. Понятието на съществено свойство е тясно свързано с понятието за необходимост, тъй като един начин да се каже, че свойството P е от съществено значение за обект O е да се каже, че твърдението „O има P“ задължително е вярно. Общ, но не много информативен начин за характеризиране на съществените свойства е да се каже, че свойството е от съществено значение за обект, ако обектът не може да липсва на свойството и все още е обект, който е. Свойствата на обект, които не са съществени в този смисъл, се казва, че са случайни.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнан, старши редактор.

Свързани Статии