Закон за народната преса

Закон за народната преса , в Британска Индия, закон, влязъл в сила през 1878 г., за да ограничи свободата на пресата на индийски език (т.е. на не-английски). Предложен от лорд Литън, тогавашен вицекрал на Индия (управляван от 1876–80), актът е имал за цел да попречи на народната преса да изрази критики към британските политики, по-специално опозицията, нараснала с началото на Втората англо-афганска война ( 1878-80). Актът изключва англоезични публикации. Той предизвика силни и продължителни протести от широк спектър от индийското население.

Законът е отменен през 1881 г. от наследника на Литън като вицекрал, лорд Рипон (управляван 1880–84). Въпреки това негодуванието, което предизвика сред индийците, се превърна в един от катализаторите, пораждащ нарастващото движение за независимост на Индия. Сред най-гласовите критици на акта беше Индийската асоциация (основана 1876 г.), която по принцип се счита за един от предвестниците на Индийския национален конгрес (основан 1885 г.).

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Кенет Плетчър, старши редактор.

Свързани Статии