свръхчовек

Супермен , немски Übermensch , по философия, превъзходният човек, който оправдава съществуването на човешката раса. „Супермен“ е термин, използван значително от Фридрих Ницше, по-специално в „ Освен това Заратустра“ (1883–85), въпреки че е бил нает от Й. В. фон Гьоте и други. Този висш човек не би бил продукт на дълга еволюция; по-скоро той ще се появи, когато всеки човек с превъзходен потенциал напълно се овладее и удари конвенционалния християнски „морален стад“, за да създаде свои собствени ценности, които са напълно вкоренени в живота на тази земя. Ницше не прогнозираше бруталния супермен на германските нацисти, защото целта му беше „Цезар с Христовата душа“. Джордж Бернар Шоу популяризира термина „супермен“ в пиесата си „ Човекът и Супермен“ (1903).

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, референтно съдържание.

Свързани Статии