Космологичен спор

Космологичен спор , форма на аргумент, използвана в естественото богословие, за да докаже съществуването на Бог. Тома Аквински в своята Summa theologiae, представи две версии на космологичния аргумент: аргументът за първа причина и аргументът от случайността. Аргументът с първата причина започва с факта, че в света има промяна, а промяната винаги е резултат от някаква причина или причини. Всяка причина сама по себе си е ефект на друга причина или набор от причини; тази верига се движи в серия, която или никога не завършва, или е завършена от първа причина, която трябва да има коренно различен характер, тъй като тя сама по себе си не е причинена. Такава първа причина е важен аспект, макар и не в цялост, какво означава християнството от Бог. Аргументът от непредвидеността следва по друг маршрут подобно основно движение на мисълта от природата на света към неговата крайна основа.

мозайка; християнство Прочетете повече за тази тема Християнството: Космологичният аргумент Аквински даде аргумент за първа причина и аргумент от случайността - и двете форми на космологични разсъждения - централно място в продължение на много векове ... Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дюйън, Старши редактор.

Свързани Статии